☰ Menu
Urząd Gminy Borzytuchom
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Borzytuchom

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wydanej decyzji - Budowa i przebudowa sieci nn 0,4kV na działkach nr 187/4,190, 216, 189/2 obr. Osieki, gm. Borzytuchom

GP.6733.25.2017                                                                             Borzytuchom, 26.01.2018r.

 

 
 

 OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

 

 

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tj. Dz.U.2012.647 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.11.2017r. Pełnomocników Kazimierz Hinc, Leszek Kuźma, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe „ELUS” sp.j. ul. Kościerska 1A, 83-300 Kartuzy, działających w imieniu ENERGA-OPERATOR S.A Oddział Koszalin, ul. Morska 10, 75-950 w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dot.  budowy i przebudowy sieci nn 0,4kV na działkach nr 187/4,190, 216, 189/2 obr. Osieki, gm. Borzytuchom, zawiadamia się, że w dniu 26.01.2018 r.

 

została wydana decyzja nr GP.6733.25.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Budowa i przebudowa sieci nn 0,4kV na działkach nr 187/4,190, 216, 189/2 obr. Osieki, gm. Borzytuchom

 

W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Borzytuchomiu, ul. Zwycięstwa 56 w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, pokój nr 7.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Borzytuchom w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

      1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzytuchomiu

      2. Tablica ogłoszeń w miejscowości Osieki

      3. Strona internetowej BIP urzędu

 

Wójt Gminy Borzytuchom

dr Witold Cyba

…………………………………

(podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej)


 
liczba odwiedzin: 2101338

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X