☰ Menu
Urząd Gminy Borzytuchom
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Borzytuchom

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych i rowerowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w ramach projektu pn. "Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych na terenie gminy Borzytuchom" odcinek D - odcinek w pasie drogi powiatowej Borzytuchom - Krosnowo - do parkingu leśnego na działkach nr 100,17/10,12/2,211/1,12/4 obr. Borzytuchom

 

 

 
 

 OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

 

 

 

GP.6733.9.2018                                                                               Borzytuchom, 30.05.2018 r.             

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz.U. 2017.1073 ze zm./ obwieszczam o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.05.2018r  Przedsiębiorstwa Drogowego Roman Jereczek Przyborzyce 7, 77-100 Bytów dotyczącego budowy ścieżek  pieszo-rowerowych i rowerowych w formule „zaprojektuj i wybuduj”  w ramach projektu pn. „Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych na terenie gminy Borzytuchom” odcinek D - odcinek w pasie drogi powiatowej Borzytuchom – Krosnowo - do parkingu leśnego  na działkach nr 100,17/10,12/2,211/1,12/4 obr. Borzytuchom

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Borzytuchomiu
  2. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Borzytuchom
  3. na stronie internetowej BIP urzędu

 

Wnioski i uwagi na piśmie należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Borzytuchomiu, w godzinach 900-1500.

 

            Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

 

 Wójt Gminy Borzytuchom

Witold Cyba

…………………………………   

(podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej)

 


 
liczba odwiedzin: 2101371

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X