☰ Menu
Urząd Gminy Borzytuchom
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Borzytuchom

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wydanej decyzji - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych i rowerowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w ramach projektu pn. "Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych na terenie gminy Borzytuchom" odcinek D - odcinek w pasie drogi powiatowej Borzytuchom - Krosnowo - do parkingu leśnego na działkach nr 100,17/10,12/2,211/1,12/4 obr. Borzytuchom

GP.6733.9.2018                                                                                Borzytuchom, 13.07.2018r.

 

 
 

 OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

 

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tj. Dz.U.2012.647 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.05.2018r  Przedsiębiorstwa Drogowego Roman Jereczek Przyborzyce 7, 77-100 Bytów dotyczącego budowy ścieżek  pieszo-rowerowych i rowerowych w formule „zaprojektuj i wybuduj”  w ramach projektu pn. „Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych na terenie gminy Borzytuchom” odcinek D - odcinek w pasie drogi powiatowej Borzytuchom – Krosnowo - do parkingu leśnego  na działkach nr 100 obręb Krosnowo, nr 17/10,12/2,211/1,12/4 obr. Borzytuchom, zawiadamia się, że w dniu 13.07.2018 r.

 

została wydana decyzja nr GP.6733.9.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa ścieżek pieszo-rowerowych i rowerowych w formule „zaprojektuj i wybuduj’’ w ramach projektu  pn. „Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych na terenie gminy Borzytuchom” - odcinek D - odcinek w pasie drogi powiatowej Borzytuchom – Krosnowo - do parkingu leśnego  na działkach nr 100 obręb Krosnowo, nr 17/10,12/2,211/1,12/4 obr. Borzytuchom

 

W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Borzytuchomiu, ul. Zwycięstwa 56 w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, pokój nr 7.

 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Borzytuchom w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

      1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzytuchomiu

      2. Tablica ogłoszeń w miejscowości Borzytuchom

      3. Tablica ogłoszeń w miejscowości Krosnowo

      4. Strona internetowej BIP urzędu

 

 

Wójt Gminy Borzytuchom

 dr Witold Cyba

…………………………………

 (podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej)


 
liczba odwiedzin: 2101351

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X