☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu

Piątek 09.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy

Funkcję Skarbnika gminy sprawuje Małgorzata Głodowska

Telefon: (059) 8211316

e-mail: skarbnik@borzytuchom.pl

Godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy urzędu

Zadania:

1. Opracowanie projektu budżetu na rok budżetowy.
2. Dokonywanie analiz budżetu oraz bieżące informowanie wójta o jego realizacji.
3. Przekazywanie pracownikom urzędu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych gminy wytycznych oraz danych niezbędnych do opracowania projektu planu budżetu.
4. Czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej.
5. Kontrolowanie gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych gminy.
6. Opracowywanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw.
7. Prowadzenie ewidencji składników mienia komunalnego gminy, bieżące jego przeszacowywanie oraz coroczne składanie informacji o jego stanie radzie gminy.
8. udzielanie kontrasygnaty czynności prawnych powodujacych powstanie zobowiązań pieniężnych.
9. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
10. Kierowanie działalnością referatu budżetu i finansów.

Wytworzył:
Udostępnił:
Iwaniuk Artur
(2005-12-20 09:27:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Zblewski Rafał
(2021-03-03 10:32:11)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 596280