☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu

Piątek 09.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu Urząd Gminy w Borzytuchomiu (ug.borzytuchom.ibip.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Dane adresowe 596249
2 Zamówienia publiczne ogłoszone w BZP lub DZUUE 112414
3 Współpraca z organizacjami pozarządowymi 45590
4 2015 rok 35652
5 Przetargi na zbycie nieruchomości 26280
6 2017 rok 23391
7 Przetargi na najem lub dzierżawę nieruchomości 20011
8 2019 rok 19056
9 2020 rok 19047
10 2016 rok 18703
11 2021 rok 16357
12 2018 rok 15822
13 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu 14717
14 Uchwały Rady Gminy wraz z protokołami z sesji 11263
15 Kierownictwo Urzędu 10795
16 Zamówienia publiczne poniżej progu stosowania ustawy Pzp 10513
17 Sołectwo Chotkowo 9949
18 Referaty i samodzielne stanowiska pracy 9702
19 Gminny Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu 8364
20 Wykaz nieruchomości przeznaczonych na zbycie 7779
21 Sołectwo Borzytuchom 7239
22 Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 7131
23 Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem lub dzierżawę 6760
24 Obwieszczenia ws decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 6551
25 Obwieszczenia ws decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 6532
26 Wójt 6067
27 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami 6023
28 Dni i godziny otwarcia 5950
29 Obwieszczenia - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 5412
30 Sołectwo Dąbrówka 5395
31 Sołectwo Jutrzenka 5346
32 Sołectwo Struszewo 5240
33 Decyzje o warunkach zabudowy/decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 5145
34 Kadencja 2010-2014 4948
35 Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 4872
36 Sołectwo Niedarzyno 4870
37 Redakcja Biuletynu 4825
38 Sołectwo Krosnowo 4702
39 Samodzielne stanowiska pracy 4679
40 Sołectwo Osieki 4523
41 Wykonanie budżetu wraz ze sprawozdaniami 4390
42 Kadencja 2014-2018 3884
43 Obwieszczenia - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borzytuchom 3874
44 Udostępnianie danych 3847
45 Ewidencje ogólnodostępne 3845
46 Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu 3818
47 Skarbnik gminy 3799
48 Rejestry ogólnodostępne 3766
49 Dostęp do Informacji Publicznej 3712
50 Sekretarz gminy 3691
 
liczba odwiedzin: 596249