☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu

Piątek 09.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu Urząd Gminy w Borzytuchomiu (ug.borzytuchom.ibip.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Dane adresowe 596280
2 Zamówienia publiczne ogłoszone w BZP lub DZUUE 112442
3 Współpraca z organizacjami pozarządowymi 45606
4 2015 rok 35652
5 Przetargi na zbycie nieruchomości 26282
6 2017 rok 23391
7 Przetargi na najem lub dzierżawę nieruchomości 20011
8 2019 rok 19056
9 2020 rok 19048
10 2016 rok 18703
11 2021 rok 16377
12 2018 rok 15823
13 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu 14717
14 Uchwały Rady Gminy wraz z protokołami z sesji 11265
15 Kierownictwo Urzędu 10797
16 Zamówienia publiczne poniżej progu stosowania ustawy Pzp 10524
17 Sołectwo Chotkowo 9949
18 Referaty i samodzielne stanowiska pracy 9704
19 Gminny Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu 8365
20 Wykaz nieruchomości przeznaczonych na zbycie 7779
21 Sołectwo Borzytuchom 7239
22 Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 7138
23 Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem lub dzierżawę 6760
24 Obwieszczenia ws decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 6552
25 Obwieszczenia ws decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 6533
26 Wójt 6068
27 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami 6023
28 Dni i godziny otwarcia 5950
29 Obwieszczenia - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 5413
30 Sołectwo Dąbrówka 5395
31 Sołectwo Jutrzenka 5346
32 Sołectwo Struszewo 5241
33 Decyzje o warunkach zabudowy/decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 5145
34 Kadencja 2010-2014 4948
35 Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 4872
36 Sołectwo Niedarzyno 4870
37 Redakcja Biuletynu 4825
38 Sołectwo Krosnowo 4702
39 Samodzielne stanowiska pracy 4680
40 Sołectwo Osieki 4523
41 Wykonanie budżetu wraz ze sprawozdaniami 4390
42 Kadencja 2014-2018 3885
43 Obwieszczenia - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borzytuchom 3875
44 Udostępnianie danych 3847
45 Ewidencje ogólnodostępne 3845
46 Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu 3819
47 Skarbnik gminy 3801
48 Rejestry ogólnodostępne 3766
49 Dostęp do Informacji Publicznej 3712
50 Sekretarz gminy 3692
 
liczba odwiedzin: 596280