☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu

Wtorek 27.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu Urząd Gminy w Borzytuchomiu (ug.borzytuchom.ibip.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Dane adresowe 585469
2 Zamówienia publiczne ogłoszone w BZP lub DZUUE 107956
3 Współpraca z organizacjami pozarządowymi 42330
4 2015 rok 35564
5 Przetargi na zbycie nieruchomości 25272
6 2017 rok 23292
7 Przetargi na najem lub dzierżawę nieruchomości 19799
8 2019 rok 18969
9 2020 rok 18951
10 2016 rok 18616
11 2018 rok 15738
12 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu 14259
13 2021 rok 12175
14 Uchwały Rady Gminy wraz z protokołami z sesji 10769
15 Kierownictwo Urzędu 10352
16 Sołectwo Chotkowo 9720
17 Referaty i samodzielne stanowiska pracy 9407
18 Zamówienia publiczne poniżej progu stosowania ustawy Pzp 9070
19 Gminny Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu 8203
20 Wykaz nieruchomości przeznaczonych na zbycie 7482
21 Sołectwo Borzytuchom 7045
22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem lub dzierżawę 6544
23 Obwieszczenia ws decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 6330
24 Obwieszczenia ws decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 6278
25 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami 5917
26 Wójt 5798
27 Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 5775
28 Dni i godziny otwarcia 5714
29 Sołectwo Dąbrówka 5228
30 Obwieszczenia - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 5174
31 Sołectwo Jutrzenka 5147
32 Sołectwo Struszewo 5070
33 Decyzje o warunkach zabudowy/decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 4940
34 Kadencja 2010-2014 4791
35 Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 4706
36 Sołectwo Niedarzyno 4697
37 Redakcja Biuletynu 4672
38 Samodzielne stanowiska pracy 4508
39 Sołectwo Krosnowo 4487
40 Sołectwo Osieki 4358
41 Wykonanie budżetu wraz ze sprawozdaniami 4210
42 Kadencja 2014-2018 3730
43 Ewidencje ogólnodostępne 3714
44 Udostępnianie danych 3708
45 Obwieszczenia - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borzytuchom 3697
46 Skarbnik gminy 3663
47 Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu 3653
48 Rejestry ogólnodostępne 3625
49 Dostęp do Informacji Publicznej 3565
50 Sekretarz gminy 3541
 
liczba odwiedzin: 585469