Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Petycja z dnia 27.11.2023 r. dokument HTML 2024-02-15 15:09:23 UTWORZENIE
Petycja z dnia 27.11.2023 r. element menu 2024-02-15 15:09:23 MODYFIKACJA
Petycja z dnia 27.11.2023 r. element menu 2024-02-15 15:07:53 UTWORZENIE
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 6 lutego 2024 roku w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. element menu 2024-02-15 14:35:41 UTWORZENIE
Obwieszczenie Starosty Bytowskiego z dnia 8 lutego 2024 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach oraz o wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia w dniu 7 kwietnia 2024 r. wyborów do Rady Powiatu Bytowskiego element menu 2024-02-15 14:32:31 UTWORZENIE
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzytuchom z dnia 12 lutego 2024 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Borzytuchomiu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. element menu 2024-02-13 15:18:41 MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzytuchom z dnia 12 lutego 2024 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Borzytuchomiu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. element menu 2024-02-13 15:18:07 UTWORZENIE
Wydzielenie działek pod zabudowę mieszkaniową wraz z infrastrukturą techniczną. Lokalizacja przedsięwzięcia: działka nr 242, obręb Borzytuchom element menu 2024-02-08 14:47:39 UTWORZENIE
Wydzielenie działek pod zabudowę mieszkaniową wraz z infrastrukturą techniczną. Lokalizacja przedsięwzięcia: działka nr 37, obręb Jutrzenka element menu 2024-02-08 14:42:26 UTWORZENIE
Wydzielenie działek pod zabudowę mieszkaniową wraz z infrastrukturą techniczną. Lokalizacja przedsięwzięcia: działka nr 241, obręb Borzytuchom element menu 2024-02-08 14:39:43 MODYFIKACJA
Wydzielenie działek pod zabudowę mieszkaniową wraz z infrastrukturą techniczną. Lokalizacja przedsięwzięcia: działka nr 241, obręb Borzytuchom element menu 2024-02-08 14:35:35 UTWORZENIE
Wybory do Sejmu i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowe - 15 października 2023 r. element menu 2024-02-01 13:54:19 MODYFIKACJA
Wybory ławników na kadencję 2024-2027 element menu 2024-02-01 13:54:13 MODYFIKACJA
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Borzytuchom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 element menu 2024-02-01 13:53:42 MODYFIKACJA
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie : kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, wypoczynek dzieci i młodzieży w roku 2023 element menu 2024-02-01 13:53:14 MODYFIKACJA