Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bytowa 2030+

Serdeczne zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bytowa 2030+Celem konsultacji jest zebranie uwag, wniosków i opinii od mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych z terenu MOF Bytów w zakresie projektu strategii. Konsultacje przeprowadzane są w terminie od dnia 21 lipca 2023 r. do 24 sierpnia 2023 r.
Informacja o konsultacjach, projekt Strategii oraz formularz zgłaszania uwag są dostępne na BIP oraz stronach internetowych samorządów tworzących Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bytowa, tj.
·        Gmina Bytów www.bytow.com.pl
·        Gmina Borzytuchom www.borzytuchom.pl
·        Gmina Studzienice www.studzienice.pl
·        Powiat Bytowski www.powiatbytowski.pl
Przyjmowanie uwag do projektu Strategii następuje z zastosowaniem formularza zgłaszania uwag (do pobrania poniżej), w następujący sposób:
·        osobiście lub pocztą tradycyjną w siedzibach następujących Urzędów :
o   Urząd Miejski w Bytowe (ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów)
o   Urząd Gminy w Borzytuchomiu (ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom)
o   Urząd Gminy w Studzienicach (ul. Kaszubska 9, 77 - 143 Studzienice)
o   Starostwo Powiatowe w Bytowie (ul. Ks.dr. Bolesława Domańskiego 2 ,  77 - 100  Bytów)
·         za pomocą poczty elektronicznej na adres: e.szreder@bytow.com.pl z dopiskiem „konsultacje Strategia ZIT”.
Dodatkowo planowana jest organizacja 4 spotkań konsultacyjnych w formie bezpośredniej
·        18 sierpnia 2023 r.
o   13.00-14.00 – Borzytuchom, sala GBIOK ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 2
o   14.30-15.30 – Studzienice - Wiejski Dom Kultury, ul. Brzozowa 5
·        22 sierpnia 2023 r.
o   13.00-15.00 – Starostwo Powiatowe w Bytowie, Sala narad, ul. Ks.dr. Bolesława Domańskiego 2 ,  77 - 100  Bytów)
o   15.30-17.30 – Urząd Miejski w Bytowie, sala 101, ul. 1-go Maja 15

Wszelkie pytania należy kierować mailowo na adres e.szreder@bytow.com.pl 

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku informacja z konsultacji społ - obraz.jpg
Typ pliku: JPG, Rozmiar: 68 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2023-09-13 11:54:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku informacja o wynikach konsultacji społecznych 7.09.2023 r.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 470 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2023-09-13 11:54:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku ZARZĄDZENIE - konsultacje Startegia ZIT MOF Bytowa2030+.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 394 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2023-07-21 11:34:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku MOF_Bytow_Formularz-konsultacyjny.doc
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 126 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2023-07-21 11:13:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Klauzula informacyjna ogólna.docx
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 15 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2023-07-21 11:13:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Startegia ZIT_MOF_Bytowa_publikacja.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2023-07-21 11:13:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2023-07-21 11:24:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Zblewski Rafał
(2023-07-21 11:32:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki