Elektroniczna Skrzynka Podawcza - informacje dla interesantów

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2005r. Nr 64 poz. 565 i z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) w Urzędzie Gminy w Borzytuchomiu uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza.

       Skrzynka działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę na stronie www.epuap.gov.pl. Pieczę nad platformą sprawuje Departament ds. Informatyzacji przy MSWiA.

       Dokumenty składane drogą elektroniczną należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certfikatem. Szczegółowa instrukcja podpisywania dokumentów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i innymi informacjami potrzebnymi do użytkowania certyfikatów (instrukcje obsługi, instalacji czy oprogramowanie umożliwiające podpisywanie i weryfikację certyfikatów) znajdą Państwo na stronie wystawcy swojego certyfikatu.

W celu korespondencji z Urzędem Gminy w Borzytuchomiu poprzez platformę  e-PUAP należy wykonać następujące kroki:
 1. Założyć konto na stronie  http://www.epuap.gov.pl – konto jest bezpłatne.
    Instrukcja zakładania konta (1192KB) 
 2. Po otrzymaniu loginu zalogować się do stronie e-PUAP - http://www.epuap.gov.pl/.
 3. Po zalogowaniu klikamy na link: „Katalog Usług” i szukamy wg podziału terytorialnego podmiot: Województwo Pomorskie -> Powiat bytowski -> Borzytuchom (gmina wiejska)
    Instrukcja wyszukiwania podmiotu (882KB)
 4. Zostanie wyświetlona lista usług, które można aktualnie przesyłać drogą elektroniczną do naszego Urzędu. Następnie wybieramy z listy usługę i klikamy na szczegóły.
 5. Aby przejść do formularza związanego z usługą klikamy na link „Przejdź do formularza”. Po wybraniu będzie możliwe wypełnienie formularza elektronicznie.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
 
Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu poniedziałek 800-1600 , wtorek-piątek 730 – 1530 do sekretariatu urzędu mieszczącego się w pokoju nr 1 przy ul. Zwycięstwa 56 w Borzytuchomiu na następujących nośnikach danych:
-Dyskietka 1,44 MB
-Pamię masowa USB 1.1 lub 2.0
-Pyta CD-RW, DVD-RW

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
 2. Akceptowalny format plików:
    - zawierające dokumenty tekstowe:
       txt, doc, rtf, pdf oraz formaty danych zapisane w oprogramowaniu opendocument
       (openoffice 1.0, 2.0)
    - zawierające informację graficzną:
       jpg, tiff, gif
    - do kompresji:
       zip, rar
 3. Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu zawierające wirusy lub inne niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego Urzędu.Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB. 

 

Wytworzył:
Rafał Zblewski
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2008-05-07 14:49:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Zblewski Rafał
(2008-05-07 15:09:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki