Sołectwo Struszewo

Kompetencje

1. Sołectwo wykonuje zadania publiczne na obszarze swego działania nie zastrzeżone dla gminy oraz zadania zlecone przez gminę. Zadania zlecone są finansowane przez gminę.

2. Sołectwo jest podstawową jednostką opiniodawczą dla Rady Gminy w zakresie wszelkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących jego mieszkańców.

Statut Sołectwa Struszewo

Treść statutu jest taka sama, jak w pozostałych sołectwach, patrz np. sołectwo Borzytuchom.

Sołtys wsi Struszewo

Nazwisko i imię: Sebastian Meyer

Adres: Struszewo 20, 77-141 Borzytuchom

Telefon: 507 657 095

Rada Sołecka

1. Wioletta Trzebiatowska

2. Przemysław Gierlach

3. Tomasz Miszczyszyn

Wytworzył:
Udostępnił:
Megier Irena
(2007-07-24 09:04:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Megier Irena
(2019-06-24 11:32:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki