Sołectwo Osieki

Kompetencje

1. Sołectwo wykonuje zadania publiczne na obszarze swego działania nie zastrzeżone dla gminy oraz zadania zlecone przez gminę. Zadania zlecone są finansowane przez gminę.

2. Sołectwo jest podstawową jednostką oponiodawczą dla Rady Gminy w zakresie wszelkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących jego mieszkańców.

Statut Sołectwa Osieki

Treść statutu jest taka sama, jak w pozostałych sołectwach, patrz np. sołectwo Borzytuchom.

Sołtys wsi Osieki

Nazwisko i imię: Magdalena Harahuc

Adres: Osieki 20, 77-141 Borzytuchom

 

Rada Sołecka

1. Halina Górska

2. Kazimierz Spiczak Brzeziński

3. Róża Radoń

Wytworzył:
Udostępnił:
Megier Irena
(2007-07-24 09:03:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Zblewski Rafał
(2022-07-05 14:27:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki