Sołectwo Jutrzenka

Kompetencje

1. Sołectwo wykonuje zadania publiczne na obszarze swego działania nie zastrzeżone dla gminy oraz zadania zlecone przez gminę. Zadania zlecone są finansowane przez gminę.

2. Sołectwo jest podstawową jednostką opiniodawczą dla Rady Gminy w zakresie wszelkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących jego mieszkańców.

Statut Sołectwa Jutrzenka

Taki sam, jak innych sołectw - patrz np. Sołectwo Borzytuchom.

Sołtys wsi Jutrzenka

Nazwisko i imię: Penk Dorota

Adres: Jutrzenka 9/1, 77-141 Borzytuchom

Telefon: 600 175 019

Rada Sołecka

1. Małgorzata Knopik

2. Elżbieta Gumienna

3. Leszek Komarzański

4. Justyna Kuraśkiewicz

5. Renata Stenka

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Megier Irena
(2007-07-24 08:55:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Megier Irena
(2019-06-24 11:37:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki