☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu

Wtorek 21.05.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu Urząd Gminy w Borzytuchomiu (ug.borzytuchom.ibip.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Dane adresowe 624374
2 Zamówienia publiczne ogłoszone w BZP lub DZUUE 122072
3 Współpraca z organizacjami pozarządowymi 48224
4 2015 rok 35791
5 Przetargi na zbycie nieruchomości 30764
6 2017 rok 23542
7 Przetargi na najem lub dzierżawę nieruchomości 23094
8 2020 rok 19190
9 2019 rok 19166
10 2016 rok 18852
11 2021 rok 18779
12 2018 rok 15969
13 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu 15298
14 Zamówienia publiczne poniżej progu stosowania ustawy Pzp 14246
15 Uchwały Rady Gminy wraz z protokołami z sesji 12641
16 Kierownictwo Urzędu 11721
17 Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 10799
18 Referaty i samodzielne stanowiska pracy 10722
19 Sołectwo Chotkowo 10679
20 Wykaz nieruchomości przeznaczonych na zbycie 9509
21 Gminny Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu 8753
22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem lub dzierżawę 8357
23 Sołectwo Borzytuchom 7841
24 Obwieszczenia ws decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 7395
25 Obwieszczenia ws decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 7240
26 Wójt 6781
27 Dni i godziny otwarcia 6537
28 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami 6207
29 Obwieszczenia - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 6146
30 Sołectwo Jutrzenka 6101
31 Sołectwo Dąbrówka 5977
32 Decyzje o warunkach zabudowy/decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 5894
33 Sołectwo Struszewo 5894
34 Sołectwo Niedarzyno 5471
35 Kadencja 2010-2014 5411
36 Redakcja Biuletynu 5324
37 Sołectwo Krosnowo 5288
38 Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 5234
39 Sołectwo Osieki 5147
40 Samodzielne stanowiska pracy 5045
41 Wykonanie budżetu wraz ze sprawozdaniami 4948
42 2022 rok 4619
43 Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu 4567
44 Kadencja 2014-2018 4521
45 Obwieszczenia - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borzytuchom 4500
46 Udostępnianie danych 4383
47 Ewidencje ogólnodostępne 4302
48 Elektroniczna Skrzynka Podawcza - informacje dla interesantów 4264
49 Dostęp do Informacji Publicznej 4169
50 Rejestry ogólnodostępne 4166
 
liczba odwiedzin: 624374