Sołectwo Niedarzyno

Kompetencje

1. Sołectwo wykonuje zadania publiczne na obszarze swego działania nie zastrzeżone dla gminy oraz zadania zlecone przez gminę. Zadania zlecone są finansowane przez gminę.

2. Sołectwo jest podstawową jednostką opiniodawczą dla Rady Gminy w zakresie wszelkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących jego mieszkańców.

Statut Sołectwa Niedarzyno

Treść statutu jest taka sama, jak pozostałych sołectw - patrz np. sołectwo Borzytuchom.

Sołtys wsi Niedarzyno

Nazwisko i imię:  Kośmieja Grażyna

Adres: Niedarzyno 28a, 77-141 Borzytuchom

Tel. 660 929 796

Rada Sołecka

1. Krystyna Mańska

2. Irena Trapp

3. Katarzyna Ginter

4. Roman Mański

5. Aleksandra Nowacka

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Megier Irena
(2007-07-24 09:02:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Megier Irena
(2019-06-24 11:34:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki