Sołectwo Krosnowo

Kompetencje

1. Sołectwo wykonuje zadania publiczne na obszarze swego działania nie zastrzeżone dla gminy oraz zadania zlecone przez gminę. Zadania zlecone są finansowane przez gminę.

2. Sołectwo jest podstawową jednostką opiniodawczą dla Rady Gminy w zakresie wszelkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących jego mieszkańców.

Statut Sołectwa Krosnowo

Treść statutu jest taka sama, jak innych sołectw - patrz np. sołectwo Borzytuchom.

Sołtys wsi Krosnowo

Nazwisko i imię: Trapp Elżbieta

Adres: Krosnowo 12a, 77-141 Borzytuchom

Telefon: 694 670 538

Rada Sołecka

1. Danuta Tusk

2. Marcin Gross

3. Teresa Zając

4. Elżbieta Góra

5. Marek Szulist

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Megier Irena
(2007-07-24 09:00:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Megier Irena
(2019-06-24 11:38:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki