Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Borzytuchom na lata 2023 – 2030

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 17 lipca 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Borzytuchom na lata 2023 – 2030.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

a) pisemnej – poprzez przekazanie wniosków o wydanie opinii do samorządów i instytucji, tj. do Gminą Parchowo, Gminą Trzebielino, Gminą Tuchomie, Gminą Kołczygłowy, Gminą Miastko, Gminą Bytów, Gminą Czarna Dąbrówka i oraz Związkiem Gmin Pomorskich, i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

b) pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej, poprzez składanie uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Borzytuchom na lata 2023 – 2030 za pomocą formularza według wzoru opublikowanego wraz z projektem Strategii (…) w terminie od dnia 17 lipca 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. Przekazania uwag można dokonać:

  •  w siedzibie Urzędu Gminy Borzytuchom, ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom, poprzez złożenie formularza,
  • pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Borzytuchom, ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@borzytuchom.pl – za ważne uznaje się stanowiska przekazane w postaci skanu podpisanego formularza uwag lub podpisanego elektronicznie.

c) Ustnej lub pisemnej podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie w dniu 11.08.2023 r. o godzinie 13:00 w sali Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu.

Załączniki:

1. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Borzytuchom na lata 2023 – 2030.

2. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Borzytuchom na lata 2023 – 2030.

3. Formularz uwag.

Wytworzył:
Wójt Gminy Borzytuchom
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2023-07-17 13:27:57)
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki