☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Borzytuchomiu

Czwartek 17.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Przebudowa, doposażenie oraz docieplenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Borzytuchomiu

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

 

Borzytuchom, 18 czerwca 2010r.

GP – 7624/4/10                                                                                

 

 

Na podstawie:

1/             art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

i n f o r m u j ę

 

że w dniu 2010-06-17 Wójt Gminy Borzytuchom wydał decyzję (znak sprawy:  GP – 7624/4/10) o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, doposażeniu oraz wykonaniu docieplenia Gminnego Ośrodka Zdrowia w Borzytuchomiu, gm. Borzytuchom, w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Pana Bogdana Kuzio kierującego Referatem Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Borzytuchomiu, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Borzytuchom.

                                        

            Zgodnie z art. 10 §1 K.p.a. informuję, że w każdym stadium postępowania strony mają prawo zaznajomienia się z materiałami zebranymi w powyższej sprawie.

 

            Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Borzytuchomiu w godzinach urzędowania, w pokoju nr 7.

 

            Na podstawie art. 21 w/w ustawy Wójt Gminy Borzytuchom informuję również, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Borzytuchomiu na stronie internetowej http://ug.borzytuchom.ibip.pl, zamieszczone zostały dane o w/w decyzji.

 

 Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości:

  1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzytuchomiu
  2. na tablicy ogłoszeń w msc. j.w.
  3. na stronie internetowej http://ug.borzytuchom.ibip.pl

 

WÓJT

                                                                                   Romuald Tarnowski                                                   

     ..........................................................................

                                                                                                                    pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej

Wytworzył:
Bogdan Kuzio
Udostępnił:
Rafał Zblewski
(2010-06-18 09:38:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Rafał Zblewski
(2010-06-18 09:39:50)

 
liczba odwiedzin: 2287628

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X