Obwieszczenie - Podanie do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu projektu \\\\

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

 

Borzytuchom, data 08 lipca 2010r.

 

 

OGŁOSZENIE

Podanie do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu projektu „Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borzytuchom”.

 

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) Wójt Gminy Borzytuchom podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 czerwca 2010 roku Rada Gminy Borzytuchom podjęła uchwałę Nr XXX/196/10 w sprawie uchwalenia "Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borzytuchom”, stanowiącej dokument wymagający przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, obejmującej zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

 

Zapoznanie się z treścią przyjętego projektu "Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borzytuchomwraz z uzasadnieniem i podsumowaniem jest możliwe w siedzibie Urzędu Gminy w Borzytuchomiu adres: 77-141 Borzytuchom ul. Zwycięstwa 56.

 

Zgodnie z art. 30 w/w ustawy, przyjęty projekt "Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borzytuchom” dostępny będzie również w formie elektronicznej na stronie BIP Gminy Borzytuchom.

 

                                                                                              WÓJT

                                                                                  Romuald Tarnowski

..........................................................

                (podpis Wójta)

Wytworzył:
Wójt Gminy Borzytuchom
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2010-07-08 08:10:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Zblewski Rafał
(2010-07-08 08:11:34)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki