☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Borzytuchomiu

Poniedziałek 14.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w zachodniej części obrębu geodezyjnego Chotkowo w gminie Borzytuchom

Borzytuchom, dnia 14.03.2012 r.

Znak:GP.7323.1.2012
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych
w zachodniej części obrębu geodezyjnego Chotkowo w gminie Borzytuchom.
 
Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz uchwały Nr XXX/199/10 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/40/07 z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegozawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w zachodniej części obrębu geodezyjnego Chotkowo w gminie Borzytuchom wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 marca 2012 r. do 23 kwietnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Borzytuchomiu, ul. Zwycięstwa 56 w godz. od 8.00 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 16 kwietnia 2012 r.w siedzibie Urzędu Gminy w Borzytuchomiuo godz. 12.00.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy,
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Borzytuchom na adres: Urząd Gminy w Borzytuchomiu, 77-141 Borzytuchom ul. Zwycięstwa 56,z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 maja 2012 r.
 
 
                      Wójt Gminy
                     Witold Cyba
Wytworzył:
Bogdan Kuzio
(2012-03-14)
Udostępnił:
Rafał Zblewski
(2012-03-14 08:18:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Rafał Zblewski
(2012-03-14 08:19:19)

 
liczba odwiedzin: 2276836

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X