Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego - dz. nr 544/19 i 544/6 obr. Borzytuchom

        Załącznik do zarządzenia

                                                                                                                                                                    Wójta Gminy Borzytuchom

                                                                                                                                                                                   Nr 31/12 z dnia 23 kwietnia 2012r.         

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami

(Dz. U. z 2010r.,nr 102, poz.651, ze zm.)) podaje się do publicznej wiadomości:

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

 

Oznaczenie nierucho-

mości

 

 

 

Powierzchnia nieruchomości

 

 

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Termin zagospoda-rowania nieruchomości

 

Cena

 nieruchomości

netto (zł)

 

 

Termin wniesienia opłaty

 

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży

Termin złożenia wniosku

art.35 ust.2 pkt12 ustawy

 

 

544/19

BORZYTUCHOM

 

 

 

544/6

BORZYTUCHOM

 

 

0,1481 ha

 

 

 

 

0,0736ha

 

 

 

Nieruchomości gruntowe przeznaczona pod zabudowę przemysłową

 

 

 

 

W studium

teren istniejącego zainwestowania

 

 

 

 

3 LATA

 

 

 

 

7897,00

 

  

4125,00

 

1 dzień  

 

przed

 

aktem

 

notarial-

 

nym

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy

Borzytuchom

Nr XIII/100/12

z dnia 27 marca 2012r

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 26.04.2012r.

Wytworzył:
Anna Pałasz
(2012-04-23)
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2012-04-26 11:58:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Zblewski Rafał
(2012-04-26 12:01:07)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki