☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 27.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzytuchom dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Niedarzyno

GP.6720.1.2013                                                                 Borzytuchom, 14.05.2013r.

 

OGŁOSZENIE

 

WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzytuchom dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Niedarzyno

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami),

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Borzytuchom uchwały Nr XXI/176/13 z dnia 5 lutego 2013 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzytuchom dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Niedarzyno.

 

Celem zmiany studium jest ustalenie kierunków zmian w przeznaczeniu terenu położonego w obrębie geodezyjnym Niedarzyno (zgodnie z aktualną polityką przestrzenną Gminy Borzytuchom). Zmiana dotyczy terenu działki nr 32/3, w obszarze której planowana jest realizacja zagospodarowania i zabudowy o charakterze mieszkalno-turystycznym.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski. Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Gminy w Borzytuchomiu, ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: budownictwo@borzytuchom.pl w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

Wójt Gminy Borzytuchom

Witold Cyba

Wytworzył:
Bogdan Kuzio
(2013-05-14)
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2013-05-14 11:30:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Zblewski Rafał
(2015-07-23 08:20:37)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 11