☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 27.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie Wójta Gminy Borzytuchom o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

 

o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 39 i 46 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Borzytuchom Nr XXI/205/2013 z dnia 30 lipca 2013 roku

 

zawiadamiam

o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Niedarzyno gmina Borzytuchom (w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko).

 

Celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ustalenie przeznaczenia terenu dla potrzeb zagospodarowania i zabudowy o charakterze mieszkalno-turystycznym (wraz z określeniem innych funkcji terenu położonego w granicach planu).

 

Zainteresowani mogą składać wnioski. Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Gminy w Borzytuchomiu, ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: budownictwo@borzytuchom.pl w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag jest Wójt Gminy Borzytuchom.

  

 

Wójt Gminy Borzytuchom

Witold Cyba

 

 

Wytworzył:
Wójt Gminy Borzytuchom
(2014-02-06)
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2014-02-06 08:48:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Zblewski Rafał
(2015-10-08 14:04:54)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 204