☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 28.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wydanej decyzji - Przebudowa drogi gminnej dz. nr 252 w Niedarzynie

GP.6733.5.2014                                          Borzytuchom, 18.07.2014 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym / tj. Dz.U.2012.647 ze zm./ zawiadamia się, że w dniu 18.07.2014 r. na wniosek Pana Macieja Rybarczyka – Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo, ul. Bursztynowa 14, 77-100 Bytów, działającego w imieniu Inwestora tj. Gminy Borzytuchom, ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom
została wydana decyzja nr GP.6733.5.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – polegająca na: przebudowie drogi gminnej dz. nr 252 w Niedarzynie
W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Borzytuchomiu, ul. Zwycięstwa 56 w Referacie Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycji, pokój nr 7.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Borzytuchom w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.


      1. Tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzytuchomiu
      2. Tablica ogłoszeń w miejscowości Niedarzyno
      3. Strona internetowej BIP urzędu


Z up. WÓJTA
Ludwik Megier
Sekretarz Gminy

Wytworzył:
Bogdan Kuzio
(2014-07-18)
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2014-07-18 12:51:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Zblewski Rafał
(2014-07-18 12:53:04)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 429