Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 196/3, 196/7, 196/8, 196/9, 196/11, 196/12, 196/13 obr. Struszewo

                                                                                                                                                               Załącznik do zarządzenia

                                                                                                                                                                                                                        Wójta Gminy Borzytuchom

                                                                                                                                                                                                                       Nr 62/14 z dnia 11 sierpnia  2014r.

                                                                                                                                                                                   .         

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami

(Dz.U.2014.518. j.t.) podaje się do publicznej wiadomości:

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W FORMIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

 

Oznaczenie nierucho-

mości

 

 

 

Powierzchnia nieruchomości

 

 

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Termin zagospoda-rowania nieruchomości

 

Cena

 nieruchomości

netto (zł)

 

 

Termin wniesienia opłaty

 

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży

Termin złożenia wniosku

art.35 ust.2 pkt12 ustawy

196/3

STRUSZEWO

 

196/7

STRUSZEWO

 

196/8

STRUSZEWO

 

196/9

STRUSZEWO

 

196/11

STRUSZEWO

 

196/12

STRUSZEWO

 

196/13

STRUSZEWO

0,4612 ha

 

 

0,2096 ha

 

 

0,2061 ha

 

 

0,2868 ha

 

 

 

0,1715 ha

 

 

0,1741 ha

 

 

0,1626 ha

 

 

 

 

 

Nieruchomości gruntowe  przeznaczone pod zabudowę

 

 

 

 

 

 

 

Teren zabudowy produkcyjnej, składów
i magazynów; alternatywnie dopuszcza się zabudowę rzemieślniczą
z towarzyszącą funkcją mieszkaniową; funkcja mieszkaniowa jako wbudowana

 

 

 

 

 

 

 

3 LATA

 

64 200,00

 

 

37 400,,00

 

 

36 800,00

 

 

47 1000,00

 

 

31 600,00

 

 

32 000,00

 

 

29 900,00

 

 

 

 

 

 

1 dzień  

przed

aktem

notarialnym

 

 

 

 

 

Uchwała Rady

Gminy

Borzytuchom

Nr XXX/270/14

z dnia 24 czerwca 2014r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 14-08-2014r.                                              

                        Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu…………….

 

Wytworzył:
Wójt Gminy Borzytuchom
(2014-08-11)
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2014-08-14 13:27:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Zblewski Rafał
(2014-08-14 13:28:21)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki