☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 28.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jutrzenka na działkach nr: 476/3, 431, 498, 499/5 obr. Jutrzenka, gmina Borzytuchom

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

 

GP.6733.3.2015                                                                               Borzytuchom, 17.04.2015 r.               

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz.U.2012.647 ze zm./ obwieszczam o wszczęciu postępowania na wniosek EMbiz Marcin Chrzan, ul. Sikorskiego 43, 77-100 Bytów działającego w imieniu Inwestora tj. Gminy Borzytuchom, ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom na podstawie udzielonego pełnomocnictwa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jutrzenka

 

Przedmiotowa inwestycja będzie zlokalizowana w na działkach nr: 476/3, 431, 498, 499/5, obr. Jutrzenka, gmina Borzytuchom.

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Borzytuchomiu
  2. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Jutrzenka
  3. na stronie internetowej BIP urzędu

 

Wnioski i uwagi na piśmie należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Borzytuchomiu, w godzinach 
900-1500.

 

            Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

 

                                                                                             

                                                                                              Z up. WÓJTA

                                                                                                Ludwik Megier

                                                                                                   Sekretarz Gminy

 

Wytworzył:
Bogdan Kuzio
(2015-04-17)
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2015-04-27 13:26:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Zblewski Rafał
(2015-04-27 13:26:59)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 297