☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 27.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę - dz. nr 156 obr. Struszewo, dz. nr 47, 134/3, 123/6, 75, 213 obr. Niedarzyno, dz. nr 503/7 obr. Jutrzenka

Załącznik do zarządzenia

Wójta Gminy Borzytuchom

Nr 46/15 z dnia 16.06.2015r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami

(Dz.U.2014.518 j.t) podaje się do publicznej wiadomości:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE GMINY BORZYTUCHOM

 

Nr ewidencyjny nieruchomości

 

Opis nierucho-

mości

 

Powierzchnia w ha

Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy

 

Nr księgi wieczystej

 

Położenie

 

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena rocznego czynszu dzierżawnego

 

Okres dzierżawy
w latach

 

 

156

Działka przeznaczona na cele upraw rolniczych.

Oznaczenie wg. Ewidencji:
PSIV - 0,14

PSV – 0,33

 

 

0,47

 

 

0,47

 

 

KW14761

 

 

Struszewo

Brak mpzp zgodnie ze studium

użytki zielone pochodzenia organicznego

 

 

55,00

 

 

3 lata

 

 

47

Działka przeznaczona na cele upraw rolniczych.

Oznaczenie wg. Ewidencji:

R IVa-1,16

RIVb -0,12

 

 

1,28

 

 

1,28

 

 

brak

 

 

Niedarzyno

Brak mpzp zgodnie ze studium

obszary użytków rolnych wyłączone z zabudowy

 

 

112,64

 

 

3 lata

 

 

134/3

Działka przeznaczona na cele upraw rolniczych

Oznaczenie wg. Ewidencji:

RIV a

 

 

0,23

 

 

0,15

 

 

KW17565

 

 

Niedarzyno

Brak mpzp zgodnie ze

studium

obszar preferowanego rozwoju osiedleńczego

 

 

55,00

 

 

3 lata

 

 

123/6

Działka przeznaczona na cele upraw rolniczych.

Oznaczenie wg. Ewidencji:

R IVa-0,16

RIVb -0,08

 

 

0,24

 

 

0,24

 

 

KW17565

 

 

Niedarzyno

Brak mpzp zgodnie ze

studium

obszar preferowanego rozwoju osiedleńczego

 

 

55,00

 

 

3 lata

 

 

 

75

Działka przeznaczona na cele upraw rolniczych.

Oznaczenie wg. Ewidencji:

R IVb-0,09

R V – 0,42

RVI-0,35

N-0,09

 

 

 

0,95

 

 

 

0,95

 

 

 

KW 17565

 

 

 

Niedarzyno

 

Brak mpzp zgodnie ze

studium

obszary użytków rolnych marginalne

 

 

 

83,60

 

 

 

3 lata

 

213

Działka przeznaczona na cele upraw rolniczych.

Oznaczenie wg. Ewidencji:
ŁV-0,46

 

 

0,46

 

 

0,46

 

 

Brak

 

 

Niedarzyno

Brak mpzp zgodnie ze studium

użytki zielone pochodzenia organicznego

 

 

55,00


 

3 lata

 

 

503/7

Działka przeznaczona na cele upraw rolniczych

Oznaczenie wg. Ewidencji:

RVI – 0,1360

 

 

0,1360

 

 

0,1360

 

 

KW 17564

 

 

Jutrzenka

Brak mpzp zgodnie ze studium

Tereny istniejącego zainwestowania

 

 

55,00

 

 

3 lata

 

Wytworzył:
Wójt Gminy Borzytuchom
(2015-06-16)
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2015-06-18 12:49:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Zblewski Rafał
(2021-06-04 10:32:32)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2316298