☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 27.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa stacji transformatorowej słupowej przelotowej w istniejącej linii napowietrznej 15kV, rozbiórka istniejącego słupa linii 15kV, budowa sieci napowietrzno

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

 

GP.6733.7.2015  

Stosownie do art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 199) obwieszczam o wszczęciu postępowania na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie, ul. Mostowa 10, 75-950 Koszalin  w sprawie wydania decyzji:

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego –  polegającej na: 
budowie stacji transformatorowej słupowej przelotowej w istniejącej linii napowietrznej 15kV, rozbiórka istniejącego słupa linii 15kV, budowa sieci napowietrzno-kablowej 0,4kV, rozbiórka sieci napowietrznej 0,4kV w msc. Osieki, gm. Borzytuchom.

Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr 100/2, 94, 97, 44, 43/1, 42, 45/2, 52, 53, 56, 57, 60/1, obr. Osieki, gmina Borzytuchom


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:
1.  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzytuchomiu,
      2.   na tablicy ogłoszeń w miejscowości  Osieki
     3.   na stronie internetowej BIP urzędu


Wnioski i uwagi na piśmie należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Borzytuchomiu, w godzinach 
9:00-14:00.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

         
Borzytuchom, 30.09.2015r.                                                                 Wójt Gminy Borzytuchom
                                                                                                                Witold Cyba

Wytworzył:
Bogdan Kuzio
(2015-09-30)
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2015-09-30 12:05:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Zblewski Rafał
(2015-09-30 12:06:43)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 6