☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Borzytuchomiu

Piątek 25.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przebudowa lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku szkoły w Dąbrówce Bytowskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na punkt przedszkolny na dz.nr 105 obr. Dąbrówka Bytowska, gm. Borzytuchom

GP.6733.9.2016                                                                               Borzytuchom, 10.05.2016 r.             

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz.U.2015.199 ze zm./ obwieszczam o wszczęciu postępowania na wniosek Referatu gospodarki przestrzennej i inwestycji, działającego w imieniu Gminy Borzytuchom przez Wójta Gminy Borzytuchom, ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: przebudowie lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku szkoły w Dąbrówce Bytowskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na punkt przedszkolny na dz.nr 105 obr. Dąbrówka Bytowska, gm. Borzytuchom

 

Przedmiotowa inwestycja będzie zlokalizowana na działce nr: 105 obr. Dąbrówka Bytowska, gmina Borzytuchom.

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Borzytuchomiu
  2. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Dąbrówka Bytowska
  3. na stronie internetowej BIP urzędu

 

Wnioski i uwagi na piśmie należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Borzytuchomiu, w godzinach 
900-1500.

 

            Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

 

                                                                                               

                                                                                                         

                                                                                                          Wójt dr Witold Cyba

                                                                                                         

…………………………………

(podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej)

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rafał Zblewski
(2016-05-17 12:41:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Rafał Zblewski
(2016-05-17 12:41:52)

 
liczba odwiedzin: 2292407

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X