☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 22.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Borzytuchom

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW WODY I DOSTAWCÓW  ŚCIEKÓW

 

Taryfy opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki pozostają bez zmian do dnia 30.06.2021 r.

Zatwierdzone rodzaje i wysokość cen i stawek opłat na terenie Gminy Borzytuchom:

1.  Cena za dostarczoną wodę – 2,79 złotych za 1m³,

2.  Stawki opłaty abonamentowej:

- za lokal na miesiąc, w rozliczeniach z użytkownikami lokali mieszkalnych posiadających kilka punktów pomiarowych zużycia wody w lokalu – 6 złotych/lokal,

- za wodomierz za miesiąc, w rozliczeniach z właścicielami lub zarządcami budynków w oparciu o wodomierz główny dla budynku lub wodomierz mierzący całkowite zużycie wody w lokalu – 3,00 złotych/wodomierz,

3. Cena za przyjęcie ścieków do oczyszczalni odprowadzanych poprzez kanalizację sanitarną- 4,00 złotych za 1 m³,

4. Cena za przyjęcie ścieków dowożonych z terenu gminy do punktu zlewnego do oczyszczalni ścieków w Borzytuchomiu – 2,00 złotych za 1m³.

Ceny nie zawierają podatku Vat.


Do pobrania:

- Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Borzytuchom

Wytworzył:
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2018-07-06 10:09:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Zblewski Rafał
(2020-06-03 11:04:13)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2322384