☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Borzytuchomiu

Niedziela 13.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o naborze na zastępowanie pracownika - Główny księgowy w GBiOK Borzytuchom

OGŁOSZENIE

o naborze na zastępowanie pracownika

 

 

Dyrektor Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu

 

OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPOWANIE PRACOWNIKA

 

1. Nazwa i adres jednostki : Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu u. Danuty Siedzikówny „Inki” 77-141 Borzytuchom.

2. Stanowisko urzędnicze : główny księgowy.

3. Wymagania niezbędne – wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku :

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo

przeciwko:

- mieniu,

- obrotowi gospodarczemu,

- działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,

- wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe.

d) wykształcenie ;

-wyższe ekonomiczne i co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

- średnie ekonomiczne i co najmniej 6-letnią praktyce w księgowości,

- kandydat jest wpisany do rejestru biegłych i rewidentów.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie pełnej księgowości jednostki samorządowej GBiOK,

b)wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

c) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

d) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

5. Wymagane dokumenty:

a) podanie o zatrudnienie wraz z uzasadnieniem,

b) kwestionariusz osobowy,

c) dokumenty potwierdzające kwalifikacje ( dyplomy, świadectwa, zaświadczenia),

d) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

e) oświadczenie o niekaralności,

f) oświadczenie o stanie zdrowia,

g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu

z pełni praw publicznych.

h) oświadczenie o nie skazaniu za przestępstwa określone w pkt 3 lit. c.

6. Warunki pracy:

a) w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. ½ etatu,

b) praca biurowa,

c) czynniki szkodliwe związane ze środowiskiem pracy nie występują,

d) umowa o pracę na okres zastępowania pracownika.

7. Oferty należy składać osobiście w GBiOK, lub przesłać na adres GBiOK w Borzytuchomiu ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 2, 77-141 Borzytuchom w terminie do dnia 26 lipca 2019 r.

8. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

9. Z kandydatami spełniającymi warunki naboru, zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

10. Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej oraz wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://ug.borzytuchom.ibip.pl).

11. Złożenie oferty jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wyboru oferty.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rafał Zblewski
(2019-07-19 22:13:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Rafał Zblewski
(2019-07-19 22:13:59)

 
liczba odwiedzin: 2276165

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X