☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Borzytuchomiu

Czwartek 24.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2020

OTWARTY KONKURS OFERT

 

          W dniu 06 grudnia 2019r. Wójt Gminy Borzytuchom Zarządzeniem Nr 109/19 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2020.

Termin składania ofert upływa 27 grudnia 2019r. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Borzytuchom, ul. Zwycięstwa 56 lub drogą pocztową, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

UWAGA !

Od 1 marca 2019r. obowiązują nowe wzory ofert, które są zawarte w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018, poz. 2057).

 

WÓJT

dr Witold Cyba

 


Wzory dokumentów:

- wzór oferty

- wzór sprawozdania

- Zarządzenie Nr 109/19 Wójta Gminy Borzytuchom z dnia 06 grudnia 2019 r.

- załącznik do Zarządzenia Nr 109/19 z dnia 06 grudnia 2019 r.

Wytworzył:
Wójt Gminy Borzytuchom
(2019-12-06)
Udostępnił:
Rafał Zblewski
(2019-12-06 12:04:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Rafał Zblewski
(2019-12-06 12:08:52)

 
liczba odwiedzin: 2291614

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X