☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Borzytuchomiu

Wtorek 22.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych gminy Borzytuchom w 2020 roku - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 

OTWARTY KONKURS OFERT

 

          W dniu 18 grudnia 2019r. Wójt Gminy Borzytuchom Zarządzeniem Nr 113/19 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.

Termin składania ofert upływa 9 stycznia 2020r. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Borzytuchomiu, ul. Zwycięstwa 56 lub drogą pocztową, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

 

UWAGA !

Od 1 marca 2019r. obowiązują nowe wzory ofert, które są zawarte w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018, poz. 2057).

 

WÓJT

dr Witold Cyba

 


Wzory dokumentów:

- wzór oferty

- wzór sprawozdania

- Zarządzenie Nr 113/19 Wójta Gminy Borzytuchom z dnia 18 grudnia 2019 r.

Wytworzył:
Wójt Gminy Borzytuchom
(2019-12-18)
Udostępnił:
Rafał Zblewski
(2019-12-18 12:37:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Rafał Zblewski
(2019-12-18 12:40:50)

 
liczba odwiedzin: 2290159

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X