☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Borzytuchomiu

Niedziela 13.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2020

ZARZĄDZENIE NR 117/19

WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

z dnia 30 grudnia 2019r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2020 roku

 

 

            Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.2019r. 688 t.j. ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Borzytuchom

nr VIII/92/19 z dnia 7 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Borzytuchom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Przyznaje się dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 roku w zakresie: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: wspieranie działalności placówek o charakterze społecznym w wysokości  40 000,00 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Jutrzenka na realizację zadania pod nazwą: „Prowadzenie Społecznego Centrum Aktywności w miejscowości Jutrzenka”

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WÓJT

dr Witold Cyba


Do pobrania:

- Zarządzenie nr 117/19 Wójta Gminy Borzytuchom z dnia 30 grudnia 2019r.

Wytworzył:
Wójt Gminy Borzytuchom
(2019-12-30)
Udostępnił:
Rafał Zblewski
(2019-12-30 15:28:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Rafał Zblewski
(2019-12-30 15:30:03)

 
liczba odwiedzin: 2276179

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X