☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Borzytuchomiu

Niedziela 13.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie : kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, wypoczynek dzieci i młodzieży

OTWARTY KONKURS OFERT

 

          W dniu 11 marca 2020r. Wójt Gminy Borzytuchom Zarządzeniem Nr 16/20 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie :

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, wypoczynek dzieci i młodzieży

 

Termin składania ofert upływa 2 kwietnia 2020r. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Borzytuchomiu, ul. Zwycięstwa 56 lub drogą pocztową, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

UWAGA !

Od 1 marca 2019r. obowiązują nowe wzory ofert, które są zawarte w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018, poz. 2057).

 

Wójt

dr Witold Cyba


Wzory dokumentów:

- wzór oferty

- wzór sprawozdania

- Zarządzenie Nr 16/20 Wójta Gminy Borzytuchom z dnia 11 marca 2020 r.

Wytworzył:
Wójt Gminy Borzytuchom
(2020-03-11)
Udostępnił:
Rafał Zblewski
(2020-03-11 12:39:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Rafał Zblewski
(2020-03-11 12:41:21)

 
liczba odwiedzin: 2276158

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X