☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Borzytuchomiu

Niedziela 13.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2021

W dniu 26 listopada 2020r. Wójt Gminy Borzytuchom Zarządzeniem Nr 113/20 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2021 roku.

Termin składania ofert upływa 21 grudnia 2020r. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Borzytuchom, ul. Zwycięstwa 56 lub drogą pocztową, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

UWAGA !

Od 1 marca 2019r. obowiązują nowe wzory ofert, które są zawarte w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018, poz. 2057).

WÓJT

dr Witold Cyba


Wzory dokumentów:

- wzór oferty

- wzór sprawozdania

- Zarządzenie Nr 113/20 Wójta Gminy Borzytuchom z dnia 26.11.2020 r.

Wytworzył:
Wójt Gminy Borzytuchom
Udostępnił:
Rafał Zblewski
(2020-11-27 10:16:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Rafał Zblewski
(2020-11-27 10:20:41)

 
liczba odwiedzin: 2276096

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X