☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Borzytuchomiu

Niedziela 13.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2021

ZARZĄDZENIE NR 126/20

WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

z dnia 28 grudnia 2020r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – wspieranie działalności placówek o charakterze społecznym w 2021 roku

 

            Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j.) oraz uchwały Nr XIV/162/20 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 05 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Borzytuchom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” zmienionej uchwałą Nr XV/174/20 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 15 grudnia 2020r.

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Przyznaje się dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021r. w zakresie: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: wspieranie działalności placówek o charakterze społecznym w wysokości 60 000,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Jutrzenka na realizację zadania pod nazwą: „Prowadzenie Społecznego Centrum Aktywności w miejscowości Jutrzenka”.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

      WÓJT

dr Witold Cyba

 


Do pobrania:

- Zarządzenie nr 126/20 Wójta Gminy Borzytuchom z dnia 28 grudnia 2020r.

Wytworzył:
Wójt Gminy Borzytuchom
Udostępnił:
Rafał Zblewski
(2020-12-28 14:09:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Rafał Zblewski
(2020-12-28 14:11:46)

 
liczba odwiedzin: 2276147

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X