☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Borzytuchomiu

Czwartek 24.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: - Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

                                                                                                                                Bytów, dnia  13.01.2021r.

OS.6220.1.5.2020

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

 

           

Na podstawie art. 49 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) dalej Kpa, oraz art. 75 ust.1 pkt 4 w związku z art. 71 ust 2 pkt 2 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.283 ze zm.),

 

Wójt Gminy Borzytuchom

zawiadamia

 

o wydaniu decyzji środowiskowej orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, zlokalizowaną na działkach nr 204, 205, 207 obręb Chotkowo, powiat bytowski, gmina Borzytuchom, województwo pomorskie

realizowanego na wniosek p. Krzysztofa Blecha reprezentującego Estigo Solar Sp. z o.o.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W związku z powyższym informuje się, iż zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Borzytuchom przy ul. Zwycięstwa 56
pokój nr 7,w godzinach pracy Urzędu.

W myśl art. 49 §2 Kpa - zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                                                                   Wójt Gminy Borzytuchom

 

upubliczniono w dniu: 13.01.2021r. – 28.01.2021r.

 

 

Otrzymują:

 

  1. strony postępowania poprzez obwieszczenie
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Borzytuchom
  3. a/a
Wytworzył:
(2021-01-13)
Udostępnił:
Rafał Zblewski
(2021-01-13 15:09:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Rafał Zblewski
(2021-01-13 15:10:15)

 
liczba odwiedzin: 2291417

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X