☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Borzytuchomiu

Wtorek 22.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Borzytuchom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

SPRAWOZDANIE

z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Borzytuchom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

 

               Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2020r. oparta była na Rocznym Programie Współpracy Gminy Borzytuchom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi    w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Program został przyjęty Uchwałą Nr VIII/92/19 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 7 listopada 2019r.

Program był przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi, które mogły składać opinie i uwagi do projektu programu. Żadna z organizacji nie wniosła uwag.

Współpraca gminy Borzytuchom z organizacjami pozarządowymi polegała na zlecaniu zadań publicznych realizowanych przez organizacje w formie ich wspierania poprzez udzielanie dotacji. Zlecanie zadań odbywało się w formie konkursów ofert ogłaszanych w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019. 688 t.j. ze zm.) oraz w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

W 2020r. na realizację zadań publicznych objętych programem wydatkowano kwotę 122 940,00 zł. 

Ogłoszono 3 otwarte konkursy ofert na zadania objęte Programem. Na pierwszy konkurs wpłynęła 1 oferta, na drugi 4 oferty a na trzeci 2 oferty.

Zlecono również realizację zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

WYKAZ

zrealizowanych zadań publicznych i wysokość udzielonych dotacji na poszczególne zadania:

I. W zakresie: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie wspierania działalności placówek o charakterze społecznym.

 

Stowarzyszenie na rzecz  rozwoju wsi Jutrzenka z siedzibą w msc. Jutrzenka 33A, 77-141 Borzytuchom

    - tytuł zadania: Prowadzenie Społecznego Centrum Aktywności w miejscowości Jutrzenka

    - dotacja w wysokości : 40.000,00 zł.

 

II. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

1. Klub Sportowy „ZAWISZA” Borzytuchom z siedzibą w Borzytuchomiu, ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 2

    - tytuł zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie rozgrywek  Piłkarskich organizowanych przez Pomorski Z.P.N.

    - dotacja w wysokości : 22.000,00

 

2. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej JUTRZENKA w Borzytuchomiu z siedzibą w Borzytuchomiu, ul. Słoneczna 2

    - tytuł zadania: Prowadzenie działalności szkoleniowej, zajęć sportowych oraz uczestniczenie  w rozgrywkach i zawodach sportowych

    - dotacja w kwocie: 4.000,00 zł.

 

3. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Talex-Borysław” Borzytuchom z siedzibą w Borzytuchomiu, ul. Szkolna 1

   - tytuł zadania: Szkolenie i współzawodnictwo w sporcie dzieci i młodzieży na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w lekkiej atletyce w klubie Talex – Borysław Borzytuchom

   - dotacja w kwocie : 29.000, 00 zł.

 

4. Klub Sportowy „VICTORIA” Dąbrówka z siedzibą w msc. Dąbrówka 39a, gmina Borzytuchom

    - tytuł zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna

    - dotacja w wysokości : 14.000,00 zł.

 

III. W zakresie: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, wypoczynek dzieci i młodzieży:

1.Stowarzyszenie Idea Borzytuchom z siedzibą w Borzytuchomiu, ul. Sportowa 10, 77-141 Borzytuchom

 

    - tytuł zadania: Kolorowy raj artystyczny dzieci i młodzieży

    - dotacja w wysokości : 2.940,00 zł.

 

 

2.Stowarzyszenie „Osiecko” z siedzibą w Osiekach 22/2, 77-141 Borzytuchom

 

    - tytuł zadania: „Bezpieczne Wakacje”

    - dotacja w wysokości : 2.000,00 zł.

Ze względu na stan epidemii choroby COVID-19 (koronawirus) zadanie nie zostało zrealizowane.

Dotacja została zwrócona Gminie w pełnej wysokości.

 

IV.W zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie wspierania działalności placówek o charakterze społecznym przyznano jedną dotację w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert :

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Jutrzenka z siedzibą w msc. Jutrzenka 33A, 77-141 Borzytuchom

    - tytuł zadania: Prowadzenie działalności edukacyjno – kulturalnej w Społecznym Centrum Aktywności

    - dotacja w kwocie: 9.000,00 zł.

 

Z realizacji  zadań organizacje złożyły zgodnie z zapisami umów sprawozdania końcowe.

Do realizacji w/w zadań gmina Borzytuchom udostępniła organizacjom nieodpłatnie obiekty sportowe. Współpraca gminy Borzytuchom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się na zasadach suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

 

WÓJT

dr Witold Cyba


Do pobrania:

- Sprawozdanie z realizacji programu


 

Wytworzył:
Wójt Gminy Borzytuchom
Udostępnił:
Rafał Zblewski
(2021-04-29 09:53:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Rafał Zblewski
(2021-04-29 09:57:37)

 
liczba odwiedzin: 2290175

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X