☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 27.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja w sprawie możliwości zgłaszania się mieszkańców gminy Borzytuchom do udziału w debacie nad

Informacja

 

w sprawie możliwości zgłaszania się mieszkańców gminy Borzytuchom do udziału w debacie nad „Raportem o stanie Gminy Borzytuchom za 2020 rok”

 

           Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j. ze zm.) Wójt Gminy Borzytuchom w dniu 24 maja br. przedstawił Radzie Gminy Borzytuchom „Raport o stanie Gminy Borzytuchom za 2020 rok” zwany dalej Raportem.

          Raport opublikowany został na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Borzytuchomiu (zakładka – Raporty o stanie Gminy Borzytuchom).

         Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał rady gminy.

          Debata nad Raportem odbędzie się na sesji Rady Gminy Borzytuchom, o terminie której informacja zostanie umieszczona w BIP oraz na stronie gminy w „informacjach dla mieszkańca” zakładka Rada Gminy Borzytuchom oraz w Systemie Rada na stronie https://rada.borzytuchom.pl/, na 7 dni przed jej zwołaniem.

          W debacie nad Raportem mogą zabierać głos mieszkańcy gminy Borzytuchom, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu udziału w debacie do przewodniczącego Rady Gminy Borzytuchom, które musi być poparte podpisami co najmniej 20 osób.

          Zgłoszenie udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień sesji do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Borzytuchomiu (zgłoszenia po tym terminie nie będą rozpatrywane).

W załączeniu wzór zgłoszenia oraz wzór wykazu osób popierających zgłoszenie (formularz zgłoszenia dostępny również w biurze  Rady – pok. nr 9).

           Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego Rady zgłoszenia.

            Po zakończeniu debaty nad Raportem Rada Gminy Borzytuchom przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Borzytuchom wotum zaufania.

 

 

                                                                      Przewodniczący

                                                              Rady Gminy Borzytuchom

                                                                       Beata Kudlik


Do pobrania:

- Raport o stanie Gminy Borzytuchom za 2020 rok

- Zgłoszenie do udziału w debacie

- Wykaz osób popierających zgłoszenie

Wytworzył:
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2021-05-25 10:18:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Zblewski Rafał
(2021-05-25 10:18:49)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 6