Kierownictwo Urzędu - Wójt

 

Funkcję Wójta sprawuje Witold Cyba

Telefon: (0-59) 8211316

e-mail: wojt@borzytuchom.pl

Godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy urzędu

Kompetencje WÓJTA

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Wykonuje uchwały rady gminy i inne zadania gminy określone przepisami prawa, a w szczególności :
1/ przygotowuje projekty uchwał rady gminy
2/ określa sposób wykonywania uchwał
3/ gospodaruje mieniem komunalnym
4/ wykonuje budżet
5/ zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
6/ opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy
7/ mianuje pracowników samorządowych
8/ wyznacza rzecznika dyscyplinarnego
9/ sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością :
- sekretarza
- skarbnika
- kierujacych referatami.

 

 

Wójt
Wytworzył:
Udostępnił:
Iwaniuk Artur
(2005-12-20 08:48:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Zblewski Rafał
(2021-03-03 10:33:10)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki