☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu

Poniedziałek 26.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu Urząd Gminy w Borzytuchomiu (ug.borzytuchom.ibip.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Dane adresowe 619446
2 Zamówienia publiczne ogłoszone w BZP lub DZUUE 120573
3 Współpraca z organizacjami pozarządowymi 47989
4 2015 rok 35772
5 Przetargi na zbycie nieruchomości 29941
6 2017 rok 23518
7 Przetargi na najem lub dzierżawę nieruchomości 22524
8 2020 rok 19168
9 2019 rok 19144
10 2016 rok 18829
11 2021 rok 18757
12 2018 rok 15946
13 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu 15142
14 Zamówienia publiczne poniżej progu stosowania ustawy Pzp 13607
15 Uchwały Rady Gminy wraz z protokołami z sesji 12295
16 Kierownictwo Urzędu 11475
17 Sołectwo Chotkowo 10518
18 Referaty i samodzielne stanowiska pracy 10483
19 Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 10134
20 Wykaz nieruchomości przeznaczonych na zbycie 9363
21 Gminny Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu 8690
22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem lub dzierżawę 8203
23 Sołectwo Borzytuchom 7689
24 Obwieszczenia ws decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 7198
25 Obwieszczenia ws decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 7081
26 Wójt 6514
27 Dni i godziny otwarcia 6395
28 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami 6171
29 Obwieszczenia - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 5964
30 Sołectwo Jutrzenka 5877
31 Sołectwo Dąbrówka 5826
32 Sołectwo Struszewo 5744
33 Decyzje o warunkach zabudowy/decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 5672
34 Sołectwo Niedarzyno 5307
35 Kadencja 2010-2014 5269
36 Redakcja Biuletynu 5187
37 Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 5159
38 Sołectwo Krosnowo 5154
39 Sołectwo Osieki 4999
40 Samodzielne stanowiska pracy 4981
41 Wykonanie budżetu wraz ze sprawozdaniami 4785
42 Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu 4374
43 Obwieszczenia - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borzytuchom 4354
44 Kadencja 2014-2018 4323
45 Udostępnianie danych 4226
46 Ewidencje ogólnodostępne 4176
47 2022 rok 4167
48 Elektroniczna Skrzynka Podawcza - informacje dla interesantów 4133
49 Rejestry ogólnodostępne 4043
50 Dostęp do Informacji Publicznej 4041
 
liczba odwiedzin: 619446