☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu

Piątek 08.12.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu Urząd Gminy w Borzytuchomiu (ug.borzytuchom.ibip.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Dane adresowe 613545
2 Zamówienia publiczne ogłoszone w BZP lub DZUUE 119317
3 Współpraca z organizacjami pozarządowymi 47750
4 2015 rok 35755
5 Przetargi na zbycie nieruchomości 29177
6 2017 rok 23496
7 Przetargi na najem lub dzierżawę nieruchomości 21995
8 2020 rok 19150
9 2019 rok 19125
10 2016 rok 18810
11 2021 rok 18734
12 2018 rok 15928
13 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu 15006
14 Zamówienia publiczne poniżej progu stosowania ustawy Pzp 12927
15 Uchwały Rady Gminy wraz z protokołami z sesji 12019
16 Kierownictwo Urzędu 11308
17 Sołectwo Chotkowo 10375
18 Referaty i samodzielne stanowiska pracy 10210
19 Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 9455
20 Wykaz nieruchomości przeznaczonych na zbycie 9200
21 Gminny Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu 8636
22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem lub dzierżawę 8061
23 Sołectwo Borzytuchom 7536
24 Obwieszczenia ws decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 6961
25 Obwieszczenia ws decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 6885
26 Wójt 6393
27 Dni i godziny otwarcia 6261
28 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami 6143
29 Obwieszczenia - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 5787
30 Sołectwo Jutrzenka 5723
31 Sołectwo Dąbrówka 5716
32 Sołectwo Struszewo 5569
33 Decyzje o warunkach zabudowy/decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 5453
34 Kadencja 2010-2014 5158
35 Sołectwo Niedarzyno 5150
36 Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 5101
37 Redakcja Biuletynu 5042
38 Sołectwo Krosnowo 5037
39 Samodzielne stanowiska pracy 4927
40 Sołectwo Osieki 4837
41 Wykonanie budżetu wraz ze sprawozdaniami 4657
42 Obwieszczenia - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borzytuchom 4231
43 Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu 4180
44 Kadencja 2014-2018 4147
45 Ewidencje ogólnodostępne 4071
46 Udostępnianie danych 4054
47 Elektroniczna Skrzynka Podawcza - informacje dla interesantów 3990
48 Skarbnik gminy 3963
49 Rejestry ogólnodostępne 3940
50 Dostęp do Informacji Publicznej 3928
 
liczba odwiedzin: 613545